www.nfhamar.no
Til forsiden
Historie
Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939. Opprettelsen av organisasjonen skjedde som en naturlig videreføring av det arbeid flere organisasjoner da hadde utført internasjonalt i det borgerkrigsrammede Spania og i det okkuperte Finland gjennom Spaniakomitéen og Finlandshjelpen, og nasjonalt med helseforebyggende arbeid gjennom Arbeidersaniteten.

Norsk Folkehjelp ble dannet som et redskap for den norske og europeiske arbeiderbevegelsens kamp mot fascismen og nazismen i Europa i 1930-åra. Ved det tyske overfallet på Norge i 1940 startet vi vårt hjelpearbeid i krigsrammede deler av vårt eget land, før organisasjonen ble stanset av okkupasjonsmakten i 1941. Etter dette ble Norsk Folkehjelp reetablert i landflyktighet i Sverige, før arbeidet på ny kunne gjenopptas i et fritt Norge.

Etter krigen tok Norsk Folkehjelp aktivt del i gjenoppbyggingen av Norge, særlig innen helsevesenet. Internasjonalt deltok vi særlig i det humanitære hjelpearbeidet for flyktninger.

Norsk Folkehjelp vokste sterkt på 1980 og 90-tallet. Veksten har vært særlig stor i vår internasjonale aktivitet, men også den nasjonale virksomheten er omfattende.

Norsk Folkehjelp Hamar ble stiftet i 1947. Helt siden starten har vi vært sterkt engasjert i sanitet, og søk- og redningstjeneste. Uttallige er de frivillige timer som er nedlagt enten på sanitetsvakt eller på ettersøkninger etter savnede personer. Under flommen i 1995 sørget sanitetsgruppa for beredskap for personellet som arbeidet med å sikre byen langs Mjøsas bredder. Dette i tillegg til at vi måtte evakuere våre egne lokaler på Skibladnerbrygga.

Norsk Folkehjelp Hamar har opp gjennom årene også lagt ned et betydelig sosialt arbeid for ulike grupper i Hamar kommune. Oppgavene har variert mellom nattevakt på omsorgsboliger i Hamar kommune, ledsagertjeneste på ferieopphold for funksjonshemmede og matkjøring til eldre og uføre i kommunen – alt på frivillig basis.

Førstehjelp er solidaritet i praksis og det har alltid vært et viktig tema for Norsk Folkehjelp Hamar. Sannsynligvis har våre instruktører utdannet mellom ti og tjue tusen personer i førstehjelp siden stiftelsen i 1947.

Vi er stolte av det arbeidet vi har gjort - og fortsatt gjør - for lokalsamfunnet vårt. Du er hjertelig velkommen til å bli med!

Nyheter
- 5 millioner til frivillig redningstjeneste
- Opptaksprøve til redningstjenesten
- Sanitetsmøte 7. november
- Ny bekledning for redningsmannskaper
- Rekordstøtte til TV-aksjonen
- Årets viktigste søndagstur
- Nyhetsarkivet
 
Lær deg 
førstehjelp
 Design av Moskus   Utviklet og hostet av Digitale Mesterverk