www.nfhamar.no
Til forsiden
Samfunn
Norsk Folkehjelp Hamar er en engasjert aktør i lokalsamfunnet. Helt siden stiftelsen i 1947 har vi gjort en innsats for ulike grupper i Hamar kommune.

Oppgavene har for eksempel variert mellom nattevakt på omsorgsboliger i Hamar kommune, ledsagertjeneste på ferieopphold for funksjonshemmede og matkjøring til eldre og uføre i kommunen. Alt på frivillig basis.

I dag driver vi fortsatt med matkjøring til eldre og uføre i Hamar kommune. Vi arrangerer også turer for eldre i kommunen.

Vi trenger flere engasjerte mennesker i dette arbeidet – et arbeid som betyr mye for mange.

Du er hjertelig velkommen til å bli med!

Nyheter
- 5 millioner til frivillig redningstjeneste
- Opptaksprøve til redningstjenesten
- Sanitetsmøte 7. november
- Ny bekledning for redningsmannskaper
- Rekordstøtte til TV-aksjonen
- Årets viktigste søndagstur
- Nyhetsarkivet
 
Lær deg 
førstehjelp
 Design av Moskus   Utviklet og hostet av Digitale Mesterverk